7.03.2012 Прессъобщение


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

7 март 2012 г.

 Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНСМП)

организира информационни срещи по проект

“Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНСМП) организира информационни срещи в 27 областни града в страната по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

 По време на срещите експертите на ИАНМСП ще информират представителите на бизнеса за възможностите и условията за участие на българските фирми в:

  • специализирани международни изложби и панаири;
  • бизнес мисии в държавите на Европейския съюз и в трети страни;
  • обучителни, информационни и специализирани семинари, насочени към развиване на външнотърговски умения и представяне на външни пазари на българските предприятия;
  • регистриране и получаване на информация, предоставяна на разработения по проекта Национален експортен портал www.export.government.bg

Проект “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, стартира на 22 април 2010 г. със срок за изпълнение три години. Общата му цел е укрепване и разширяване на присъствието на българските предприятия на европейския и световните пазари, както и ефективно използване на предимствата на европейския пазар от българските фирми.

Сред реализираните дейности по проекта от стартирането му през април 2010 г. до 10 март 2012 г. са:

 

  • организирани и проведени национални участия в 65 международни панаира и специализирани изложби, в които своята продукция представиха 610 предприятия от следните браншове: винопроизводство, козметика, текстил, мода и обувна промишленост, мебелна промишленост и дървообработваща промишленост, машиностроене, електротехника, медицинско оборудване, иновации и поддоставчици, оборудване и лека авиация, информационни и комуникационни технологии, хранително-вкусова промишленост, биопродукти, захарни и сладкарски изделия, хотелско и ресторантьорско оборудване, занаяти, строителство и строителни материали;

 

  • организирани и проведени 7 търговски мисии в Германия, Испания, Финландия, Белгия, Виетнам, САЩ, Китай с участие на 97 предприятия от секторите: ИКТ, биопродукти, мебели, машиностроене, хранително-вкусова промишленост, етерични масла, парфюмерия и козметика;

 

  • организиран и проведен Международен форум на женското предприемачество, в рамките на който бяха проведени и двустранни срещи между българските предприятия и чуждестранните участници;

 

  • разработен Национален експортен интернет портал (www.government.bg), който поддържа база данни с фирмени записи на експортноориентирани български предприятия. Той е допълнителен инструмент, с който се подпомага навлизането и успешното позициониране на българските предприятия на чуждестранните пазари.

Информационните срещи са отворени за участие за всички заинтересовани страни, в това число медии и граждани. Участието е безплатно.

 Моля, заповядайте!

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 932 92 68

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

 

 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

 по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001

“Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”

по Оперативна програма

Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013

 12 – 15 МАРТ 2012 г.

 

 

 

 

Град

 

Дата и време на провеждане

 

Място на провеждане

1.

Пазарджик

12 март 2012 г. понеделник

10:00 ч.

Приемна зала

на Областна администрация Пазарджик

ул. Екзарх Йосиф № 2

2.

Пловдив

12 март 2012 г.

понеделник

14:30 ч.

Конферентна зала

на Областна администрация

Пловдив (3 етаж)

пл. Никола Мушанов № 1

3.

Стара Загора

13 март

вторник

14:00 ч.

Конферентна зала

на Областна администрация Стара Загора

бул. Цар Симеон Велики № 108

4.

Сливен

14 март 2012 г.

сряда

10:00 ч.

Заседателна зала

на Областна администрация Сливен

ул. Димитър Добрович № 3

5.

Ямбол

14 март 2012 г.

сряда

14:30 ч.

Заседателна зала

на Областна администрация Ямбол (1 етаж)

ул. Жорж Папазов № 18

6.

Бургас

15 март 2012 г.

четвъртък

10:00 ч.

Зала

на Областна администрация Бургас (1 етаж)

ул. Цар Петър № 1

 

Страницата е редактирана последно на: 09.03.2012
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube