7.03.2012 Прессъобщение


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 7 март 2012 г.

ИАНМСП организира търговска мисия до Анахайм, САЩ

 Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие на български малки и средни предприятия в търговска мисия до Анахайм, САЩ, която ще се проведе от 8 до 13 март 2012 г.

Проявата се осъществява в рамките на дейност 5 „Организиране на промоционални прояви в страната и чужбина” по Проект № BG161PO003–4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Търговската мисия до Анахайм, САЩ, се организира за българските малки и средни предприятия от сектора производство и търговия с биопродукти (храни, напитки, парфюмерия, козметика и др.). В нейния състав са включени представители на 11 предприятия, селектирани въз основа на прилагане на критериите, заложени в Общите условия за участие на български МСП в търговски мисии, а именно: Натюрбейс АД – Стара Загора (преработка на етерично-маслени култури и добиване на етерични масла, екстракти от тях както и флорални води), Суперфиниш 2000 ООД – Пловдив (производство и търговия с парфюмерия и козметика), „Ту би Анжелика” ЕООД – София (разработване, производство и продажба на професионални козметични линии), „Натурал Козметик” ЕООД – Пловдив (производство и търговия на козметични продукти за лице и тяло), „Икаров” ЕООД – Пловдив (производство и търговия на едро с натурална козметика), „Ина” ЕООД – Панагюрище (производство на етерични масла), „Мия Трейд” ЕООД – София (производство и търговия с козметични продукти), „Дорилукс” ЕООД – София (производство на декоративна козметика и парфюмерия), ЕТ „Кокона – Таня Калакунова” – Смолян (производство и търговия с козметични продукти), „Инетермед 1” ЕООД – София (производство и търговия с етерични масла), „Булаттарс Продакшън Компани” ООД – София (производство на етерични масла).

Програмата на търговската мисия предвижда посещение на специализирано изложение за биопродукти, органични храни, хранителни добавки и натурална козметика Natural Products Expo West и провеждане на двустранни срещи.

Провеждането на търговски мисии в чужбина е един от инструментите, които ИАНМСП използва в дейността си по развитието на експортния потенциал на българските малки и средни предприятия. Те предоставят възможност за осъществяване на преки контакти между български предприятия с потенциални чуждестранни партньори, насърчаване на производствено коопериране и сключване на обвързани сделки. Участието в търговските мисии в чужбина води до повишаване на експортната култура на предприемачите чрез запознаване на място със специфичните изисквания за отделните стокови групи, адаптиране на българските продукти към съответния пазар, внедряване на добри производствени и търговски практики. Създаване на бизнес партньорства, познаване на специфични начини за промотиране на българските стоки водят до увеличаване обема на българския износ за приоритетни чуждестранни пазари.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 932 92 68

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 09.03.2012
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube