16.03.2012 Прессъобщение


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

16 март 2012 г.

ИАНМСП организира търговска мисия до Запорожие, Украйна

 Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие на българските производители в търговска мисия до град Запорожие, Украйна, която ще се проведе от 19 до 23 март 2012 г.

Проявата се осъществява в рамките на дейност 5 „Организиране на промоционални прояви в страната и чужбина” по Проект № BG161PO003–4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Търговската мисия до гр. Запорожие, Украйна, се организира за българските малки и средни предприятия от секторите машиностроене и електротехника. В нейния състав са включени представители на 8 предприятия, селектирани въз основа на прилагане на критериите, заложени в Общите условия за участие на български МСП в търговски мисии, а именно:

„Елпром ЕМЗ” ООД – Шабла (производство на оборудване за управление и разпределение на електроенергия), Блик 99” ООД – Благоевград (производство на детайли, възли и резервни части от метал, полиуретан и в съчетание от двете), Коаттех” ООД – Варна (технологии и техника за прахови полимерни покрития, метални покрития, емайлиране, флокиране, талкиране), НИКДИМ” ООД – Казанлък (производство на продукти за електрическо оборудване), Електроинвент” ООД – София (разработване и производство на изделия в областта на електротехниката и силовата електроника), „Балканкар Рекорд” ООД – Пловдив (производство на електрокари, дизелови и газови мотокари, мотовлекачи от фамилиите РЕКОРД), „Раис” ООД – Пазарджик (производител на вертикални обработващи центри), „ВП-Конверт” ООД – Перник (проектиране, производство и сервизно обслужване на токопреобразователи).

Програмата на търговската мисия предвижда провеждане на двустранни безнес срещи, посещение на Запорожски автомобилен завод, ПАО „Запорожтрансформатор”, Запорожски завод „Преобразувател” и среща с ръководството на Запорожската Търговско-промишлена палата.

Провеждането на търговски мисии в чужбина е един от инструментите, които ИАНМСП използва в дейността си по развитието на експортния потенциал на българските малки и средни предприятия. Те предоставят възможност за осъществяване на преки контакти между български предприятия с потенциални чуждестранни партньори, насърчаване на производствено коопериране и сключване на обвързани сделки. Участието в търговските мисии в чужбина води до повишаване на експортната култура на предприемачите чрез запознаване на място със специфичните изисквания за отделните стокови групи, адаптиране на българските продукти към съответния пазар, внедряване на добри производствени и търговски практики. Създаване на бизнес партньорства, познаване на специфични начини за промотиране на българските стоки водят до увеличаване обема на българския износ за приоритетни чуждестранни пазари.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 932 92 68

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 19.03.2012
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube