27.03.2012 Прессъобщение


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

27 март 2012 г.

 Участие на българските предприятия на Международно специализирано изложение за автоматизация, електротехника, хидравлика и пневматика

WIN II 2012, Истанбул, Турция


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие на български фирми в Международно специализирано изложение за автоматизация, електротехника, хидравлика и пневматика WIN II 2012, което ще се проведе от 29 март до 1 април 2012 г. в изложбения комплекс TUYAP Fair and Congress Center, Истанбул, Турция.

WIN – World of Industry e водещо изложение в областта на индустриални технологии и промишлено оборудване в Евразия. То представлява много добра възможност за специалистите от бранша, заинтересовани в развитието на взаимно сътрудничество с водещи чуждестранни партньори и организации и в оперативна обмяна на опит на международно ниво.

Посетители и гости на WIN II 2012 ще могат да се запознаят с българските производители на нашия Национален щанд (D110 в зала № 6) в изложбения комплекс TUYAP. На обща площ от 80 кв.м. своята продукция ще представят шест фирми: Струна АД – София, Динамо Севлиево ООД – Севлиево, ЗММ Златоград АД – Златоград, Термохран – Инженеринг АД – Стара Загора, РОМТЕХ 3 ЕС ЕООД – Враца, ЕМ ПИ АЙ ООД – Габрово.

Международно специализирано изложение за автоматизация, електротехника, хидравлика и пневматика WIN II 2012, Истанбул, Турция, е включено в Индикативната програма на ИАНМСП за 2011-2012 г. за организиране на участия в международни специализирани изложби на българските малки и средни предприятия. Финансирането на българското участие е в рамките на Проект BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 932 92 68

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 23.03.2012
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube