22.03.2012 Прессъобщение


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 22 март 2012 г.

ИАНМСП организира търговска мисия до Тел Авив и Хайфа, Израел

 Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира търговска мисия с участие на български предприятия от секторите информационни и комуникационни технологии, електротехника и химическа промишленост до Тел Авив и Хайфа, Държавата Израел, която ще се проведе от 25 до 29 март 2012 г.

Търговската мисия до Израел е включена в Годишната индикативна програма на ИАНМСП за участие на български МСП в търговски мисии като елемент от мерките за повишаване на експортния потенциал на фирмите. Финансирането е в рамките на Проект BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

В състава на търговската мисия са включени представители на 12 български предприятия: Алаед Асетс Сентръл енд Истърн Юръп” ООД, „Силдекс” ЕАД, „Балкан Сървисис” ООД, „Бевт” АД, „Антиподес” ЕООД, „Степ-софт” ООД, „Дан електроник” ООД, „Омнител” ООД, „Евро ферт” АД, „Живел-агро” ООД, „Мусала софт” ООД, „Фацит” ООД.

Програмата на търговската мисия включва провеждането на двустранни бизнес срещи, които ще се състоят на 26 март 2012 г. в търговската камара в Хайфа. За представителите на българските фирми е организирано посещение на високотехнологичен център.

На 27 март 2012 г. в гр. Тел Авив, рамките на икономическия форум, ще бъдат представени бизнес средата и инвестиционния климат в България, индустриалните зони, оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013, както и на ИКТ сектора в България. След форума ще се проведат двустранни бизнес срещи между българските фирми и техни потенциални бизнес партньори от Израел.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 932 92 68

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 23.03.2012
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube