Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНСМП) организира информационни срещи в градовете Търговище, Разград, Силистра, Русе, Видин, Монтана, Враца, Плевен по проект “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНСМП) организира информационни срещи в 27 областни града в страната по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

По време на срещите експертите на ИАНМСП ще информират представителите на бизнеса за възможностите и условията за участие на българските фирми в:

  • специализирани международни изложби и панаири;
  • бизнес мисии в държавите на Европейския съюз и в трети страни;
  • обучителни, информационни и специализирани семинари, насочени към развиване на външнотърговски умения и представяне на външни пазари на българските предприятия;
  • регистриране и получаване на информация, предоставяна на разработения по проекта Национален експортен портал www.export.government.bg

Проект “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, стартира на 22 април 2010 г. със срок за изпълнение три години. Общата му цел е укрепване и разширяване на присъствието на българските предприятия на европейския и световните пазари, както и ефективно използване на предимствата на европейския пазар от българските фирми.

Сред реализираните дейности по проекта от стартирането му през април 2010 г. до 10 март 2012 г. са:

  • организирани и проведени национални участия в 65 международни панаира и специализирани изложби, в които своята продукция представиха 610 предприятия от следните браншове: винопроизводство, козметика, текстил, мода и обувна промишленост, мебелна промишленост и дървообработваща промишленост, машиностроене, електротехника, медицинско оборудване, иновации и поддоставчици, оборудване и лека авиация, информационни и комуникационни технологии, хранително-вкусова промишленост, биопродукти, захарни и сладкарски изделия, хотелско и ресторантьорско оборудване, занаяти, строителство и строителни материали;
  • организирани и проведени 7 търговски мисии в Германия, Испания, Финландия, Белгия, Виетнам, САЩ, Китай с участие на 97 предприятия от секторите: ИКТ, биопродукти, мебели, машиностроене, хранително-вкусова промишленост, етерични масла, парфюмерия и козметика;
  • организиран и проведен Международен форум на женското предприемачество, в рамките на който бяха проведени и двустранни срещи между българските предприятия и чуждестранните участници;
  • разработен Национален експортен интернет портал (www.export.government.bg), който поддържа база данни с фирмени записи на експортноориентирани български предприятия. Той е допълнителен инструмент, с който се подпомага навлизането и успешното позициониране на българските предприятия на чуждестранните пазари.

Информационните срещи са отворени за участие за всички заинтересовани страни, в това число медии и граждани. Участието е безплатно.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 932 92 68

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

 по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001

“Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”

по Оперативна програма

Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013

0 2 – 05 АПРИЛ 2012 г.

 

 Град

Дата и време на провеждане

Място на провеждане

1.

Видин

2 април 2012 г. понеделник

14:00 ч.

Заседателна зала

на Областна администрация Видин

ул. Дунавска № 6

2.

Монтана

3 април 2012 г.

вторник

10:00 ч.

Голяма зала

на Областна администрация

Монтана

ул. Жеравица № 1

3.

Враца

3 април 2012 г.

вторник

14:30 ч.

Зала

на Регионален инспекторат по образование

Враца

ул. Софроний Врачански № 6, ет. 3

4.

Плевен

4 април 2012 г.

сряда

10:00 ч.

Зала „Плевен”

на Областна администрация

Плевен

пл. Възраждане № 1

5.

Търговище

2 април 2012 г. понеделник

10:00 ч.

Заседателна зала

На Областна администрация

Търговище

6.

Разград

3 април 2012 г.

вторник

10:00 ч.

Зала 712, ет. 7

На Областна администрация

Разград

7.

Силистра

4 април 2012 г.

сряда

10:00 ч.

Заседателна зала

На Областна администрация

Силистра

8.

Русе

5 април 2012 г.

четвъртък

10:00 ч.

Заседателна зала 1

На Областна администрация

Русе
Страницата е редактирана последно на: 10.04.2012
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube