28.03.2012 Прессъобщение


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по инициатива на Ай Си Ти Медиа организира Международен форум «Bulgarian ICT Watch» под надслов „Българският ИКТ износ – залог за икономически растеж”. Събитието ще се проведе в „Шератон София хотел Балкан” (зала „Роял”) на 30 март 2012 г. от 9:00 ч.

 

В рамките на форума основният акцент ще бъде поставен върху възможностите и предизвикателствата, пред които са изправени българските IT компании, които развиват активна дейност в посока експортиране на високотехнологичните си продукти и разработки на международния пазар.

 

За участие във Форума са поканени над сто фирми от ИКТ сектора, производители на софруерни и хардуерни продукти и услуги, браншови асоциации и организации, представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на финансите, Министерството на външните работи, Българската агенция за инвестиции, представители на фондове за рисков капитал и чуждестранни гости от Косово, Турция, Босна и Херцеговина, Албания, Хърватска, Черна гора, Македония и Сърбия. Събитието се подкрепя от компании и организации, които са пряко ангажирани с каузата за популяризирането на българските фирми на международните пазари като БАСКОМ, SeeNews, София Експо и други.

 

В програмата на форума са включени следните теми: позициониране на българските МСП от ИКТ сектора на международните пазари, партньорство или самостоятелен път на развитие, стратегия на износа, национални политики за поощряване на експортния потенциал, междудържавните отношения и мястото им в установяването на устойчива бизнес среда за ИТ износителите.

 

Международният форум «Bulgarian ICT Watch» под надслов „Българският ИКТ износ – залог за икономически растеж” се организира в изпълнение на Дейност 5Б по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е институционален бенефициент.

Страницата е редактирана последно на: 29.03.2012
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube