30.03.2012 Прессъобщение


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 30 март 2012 г.

 Български производители от ХВП участват в търговска мисия

 до Санкт Петербург, Русия


 От 2 до 6 април 2012 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира търговска мисия до Санкт Петербург, Русия, с участието на българските предприятия от хранително-вкусова промишленост, в т. ч. производство на напитки и вина и производители на оборудване за ХВП.

 

Проявата се осъществява в рамките на дейност 5 „Организиране на промоционални прояви в страната и чужбина” по Проект № BG161PO003–4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

 

В състава на търговската мисия са представителите на 7 български предприятия: Милки Лукс ЕООД – Бяла Черква, Арониада Агро ЕООД – Русе, Ривал Инвест ЕООД – Пловдив, Радулов ЕООД – Стара Загора, Компас ООД – с. Комарево, общ. Берковица, обл. Монтана, Мидалидаре Естейт ЕООД – с. Могилово, общ. Чирпан, Еко Ботълс ЕООД – Благоевград.

Програмата на търговската мисия до Санкт Петербург включва провеждане на двустранни бизнес срещи и посещение на специализирано изложение „INTERFOOD”.

Провеждането на търговски мисии в чужбина е един от инструментите, които ИАНМСП използва в дейността си по развитието на експортния потенциал на българските малки и средни предприятия. Те предоставят възможност за осъществяване на преки контакти между български предприятия с потенциални чуждестранни партньори, насърчаване на производствено коопериране и сключване на обвързани сделки. Участието в търговските мисии в чужбина води до повишаване на експортната култура на предприемачите чрез запознаване на място със специфичните изисквания за отделните стокови групи, адаптиране на българските продукти към съответния пазар, внедряване на добри производствени и търговски практики. Създаване на бизнес партньорства, познаване на специфични начини за промотиране на българските стоки водят до увеличаване обема на българския износ за приоритетни чуждестранни пазари.

 

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 932 92 68

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 02.04.2012
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube