4.04.2012 Прессъобщение


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 4 април 2012 г.

 Български компании участват в търговска мисия до Мароко

 От 7 до 13 април 2012 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира търговска мисия до Рабат, Казабланка, Агадир и Маракеш, Кралство Мароко, с участието на представителите на българските предприятия.

 

В състава на търговската мисия са включени представителите на 12 български предприятия от секторите химическа промишленост, електроника и електротехника, машиностроене и строителство: „Хидрострой” ООД – Перник, „Комеко” АД – Пловдив, „Проект Строй” ЕООД – Шумен, „Пътинвест Инженеринг” АД – София, Бул Строй Контрол Инженеринг” АД – София, СД 2С Трифонов С-ИЕ” – София, „Евро Ферт” АД – Димитровград, „Августстрой” ЕООД – Варна, Рекарпласт” ООД – Варна, „Нектон 2” ООД – Варна, „Технологичен Център Н” АД – Бургас, „Суперфиниш 2000” ООДПловдив.

 

Сред задачите на търговската мисия са: осигуряване на възможности за създаване на преки контакти между български предприятия и потенциални техни марокански партньори за производствено коопериране, увеличаване обема на българския износ на мароканския пазар; внедряване на добри производствени и търговски практики, повишаване на експортната култура, адаптиране на продуктите и начините за тяхната промоция към мароканския пазар; насърчаване на интернационализацията на българските предприятия чрез създаване на бизнес партньорства, предоставяне на възможност за запознаване на място със специфичните изисквания за трансфер на знания и технологии, адаптиране на продуктите на горецитираните сектори към мароканския пазар.

 

В програмата на търговската мисия е включено провеждането на двустранни срещи (В2В) в градовете Рабат, Казабланка, Агадир и Маракеш с представителите на CCIS (Тьрговско-промишлена палата), CGEM (Конфедерация на работодателите в Мароко), FNBTP (Национална федерация за строителство и благоустройство в Мароко), MAROC EXPORT (Национална агенция за насърчаване на износа). На 12 април 2012 г. българските мениджъри ще участват в делови срещи в Мароканската агенция за насърчаване на МСП и Министерството на строителството на Кралство Мароко.

 

Търговската мисия до Мароко е включена в Годишната индикативна програма за участие на български МСП в търговски мисии, като елемент от мерките за повишаване на експортния потенциал на фирмите. Осъществява се в рамките на дейност 5 „Организиране на промоционални прояви в страната и чужбина” по Проект № BG161PO003–4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 932 92 68

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 10.04.2012
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube