Абонаментна поддръжка и ремонт на компютърна и офис техника

1)  Заповед № РД -16-162 / 02.06.2011 г. за откриване на процедурата за определяне на Изпълнител на поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и ремонт на компютърна и офис техника”

2) ПоканаСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: