Изготвяне на анализ и оценка на нуждите от обучения на служителите на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, изпълняващи функции по управление и изпълнение на Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

Заповед за удължаване на срока за подаване на оферти до 17.30ч. на 10.06.2011г.

1)  Заповед за откриване на процедурата за определяне на Изпълнител на поръчка с предмет: „Изготвяне на анализ и оценка на нуждите от обучения на служителите на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, изпълняващи функции по управление и изпълнение на Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” ”

2) ПоканаСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: