12.04.2012 Прессъобщение


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

12 април 2012 г.

Български производители от козметично-парфюмерийния сектор

участват в търговска мисия до Барселона, Испания


От 16 до 19 април 2012 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира търговска мисия до Барселона, Кралство Испания, с участието на българските предприятия от сектор козметика, парфюмерия и етерични масла.

Проявата се осъществява в рамките на дейност 5 „Организиране на промоционални прояви в страната и чужбина” по Проект № BG161PO003–4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

В състава на търговската мисия са включени представители на 15 български предприятия: „Интермед 1” ЕООД – София, „Икаров” ЕООД – Пловдив, „Ту би Анжелика” ЕООД – София, ЕТ „Кокона – Таня Калакунова” – Смолян, „Дори Лукс” ООД – София, „Натюр Бейс” АД – Казанлък, „Мия Трейд” ЕООД – София, „Булаттарс Продакшън Компани” ООД – София, „СТС Холдинг Груп” ООД – Габрово, ЕТ „Христина – Христина Ганджулова” – София, „Солвекс Козметични Продукти” ООД – Пловдив, „Рубелла Бюти” АД – София, „Биофарма Лабораторис” ООД – Пловдив, „Боди Бюти” ЕООД – Пловдив, „Еньо Бончев Продакшън” ООД – София.

Програмата на търговската мисия до Барселона включва провеждане на двустранни бизнес срещи в Търговско-промишлената палата на Барселона, на които ще се обсъждат възможности за създаване на преки контакти между български предприятия и техни потенциални испански партньори, съвместна дейност, коопериране, внедряване на добри производствени и търговски практики. Основна част в програмата на мисията са предварително уговорени срещи с водещи международни компании – потребители и дистрибутори на суровини за козметична промишленост. За българските мениджъри е организирано посещение на Международното изложение In Сosmetics 2012, на което те ще могат да се запознаят с актуални тенденции в козметично-парфюмерийния бранш.

Търговската мисия е включена в Годишната индикативна програма за участие на български МСП в търговски мисии, като елемент от мерките за повишаване на експортния потенциал на фирмите.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 932 92 68

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 18.04.2012
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube