17.04.2012 Прессъобщение


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 ИАНМСП организира пресконференция на тема: Проект за насърчаване на интернационализацията на българските предприятия – постигнати резултати и предоставяни възможности

 17 април 2012 г.

На 20 април 2012 г. (петък) от 12:00 ч. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира пресконференция на тема: „Проект за насърчаване на интернационализацията на българските предприятия – постигнати резултати и предоставяни възможности”. Събитието ще се проведе в Best Western City Hotel Sofia, адрес: София, ул. Стара планина № 6, зала „София Сити”.

Проект “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. Той стартира на 22 април 2010 г. със срок за изпълнение три години. Общата цел на проекта е укрепване и разширяване на присъствието на българските предприятия на европейския и световните пазари, както и ефективно използване на предимствата на европейския пазар от българските фирми.

Сред основните дейности на проекта са:

  • разработване на Националния експортен портал и поддържане на база данни на български предприятия с експортен потенциал www.export.government.bg
  • разработване на експортни стратегии, анализи и политики за 18 експортноориентирани сектора
  • провеждане на обучителни, информационни и специализирани семинари
  • организиране на търговски мисии и бизнес форуми в страната и чужбина
  • подкрепа за колективно участие на българските компании в международни изложения.

На пресконференцията ще бъдат представени резултати от реализираните дейности за периода 20 април 2010 г. – 20 април 2012 г., както и възможности, които се предоставят по проекта на българските предприятия.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: 02/932 92 68

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 18.04.2012
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube