Ръководство

Д-р Бойко Таков, изпълнителен директор

Д-р Бойко Таков е Изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия от месец ноември 2018 г.

Притежава повече от 12-годишен трудов стаж в управлението на бизнеса. Има богат опит в държавните институции, като в продължение на 4 години заема експертна длъжност в държавната администрация.   

От 2008 г. до 2012 г. е Изпълнителен директор и член на съвета на директорите в Българското представителство на водеща Южнокорейска енергийна компания. През годините заема управленски и мениджърски позиции в едни от най-развитите сфери на бизнеса, а управлението на инвестиции, проекти и финанси са само част от опита му в областта на  земеделието, енергетиката и инфраструктурата.

Защитава магистърската  си степен  по „Маркетинг и икономика“ в Университета за национално и световно стопанство. Образователната и научна степен „доктор“ по специалността “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт” му е присъдена в Техническия университет, град София.

Понастоящем д-р Таков активно упражнява преподавателска дейност като асистент в Университета за национално и световно стопанство. От 2021 г. е член на борда на Международната мрежа за малки и средни предприятия (INSME), със седалище в град Рим, Италия. През 2021 г., с Решение на Министерски съвет, е определен и за Национална контактна точка за отговорно бизнес поведение на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

 

Страницата е редактирана последно на: 28.07.2023
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube