Браншови организации

Българска асоциация на софтуерните компании /БАСКОМ/

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ)

Клъстер информационни и комуникационни технологии (ИКТ – Клъстер)

Българска софтуерна асоциация (БСА)

Българска асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ)

Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика (ББКЕПИ)

Българска браншова камара – машиностроене

Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ)

Българска браншова камара на енергетиците

Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика

Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост

Национална лозаро-винарска камара

Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

Съюз на производителите на растителни масла и маслопродукти в България

Асоциация на млекопреработвателите в България

Асоциация на месопреработвателите в България

Асоциация на производителите на безалкохолни напитки

Браншова камара на индустриалните хлебопроизводители

Федерация на хлебопроизводителите и сладкарите в България

Съюз на производителите на захар и захарни продукти

Съюз на българските мелничари

Съюз на пивоварите в България

Съюз на птицевъдите в България

Българска камара на химическата промишленост

Браншова камара на целулозно- хартиената промишленост

Браншов съюз на кожарската, кожухарската, обувна и галантерийна промишленост

Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ)

Камара на българската мода

Национална асоциация “Хотел, ресторант, кафетерия” (ХоРеКа)

Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация

Камара на строителите в България

Национално сдружение недвижими имоти (НСНИ)

Сдружение на българските фармацевтични производители

Съюз на печатарската индустрия в България

Асоциация “Българска асоциация на фасадната индустрия /БАФИ/”

Националното сдружение на българските спедитори

Страницата е редактирана последно на: 19.06.2020Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: