Финансова индентификация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ИАНМСП)

Булстат: 131304835

Адрес: София, 1000, ул. “Леге” № 2-4

Банкова сметка: BG03BNBG96613100106701

МОЛ: Бойко Таков

БНБ ЦУ

BIC BNBGBGSD

Страницата е редактирана последно на: 01.11.2023
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube