Достъп до обществена информация

Заявления за достъп до обществена информация се приемат на адрес:

България, Гр. София, ул. Леге 2-4, тел. 02/ 940 7940; факс: 02/ 940 7993

Работно време – всеки делничен ден от 9.00 до 17.30

Деловодство – office@sme.government.bg

 

Правила за предоставяне на право на достъп до обществена информация от ИАНМСП

Уведомления


Вътрешни правила за предоставяне на право на достъп до обществена информация


Годишен доклад за състоянието на администрацията, утвърден на 18.02.2019 година, Извлечение

Годишен доклад за състоянието на администрацията, утвърден на 17.02.2020 година, Извлечение

Годишен доклад за състоянието на администрацията за 2020 г. Извлечение


Актуален списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ИАНМСП по чл. 15а от ЗДОИ, Приложение към Заповед № РД-16-12/24.02.2017г.


Актуален списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ИАНМСП по чл. 15а от ЗДОИ, Приложение към Заповед № РД-16-11/24.02.2020г.

Актуален списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ИАНМСП по чл. 15а от ЗДОИ, Приложение към Заповед № РД-16-16/10.03.2021 г.

 

Архив

Вътрешни правила за предоставяне на право на достъп до обществена информация – 2017

 

 

 

 

Страницата е редактирана последно на: 07.12.2021


Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: