Достъп до обществена информация

Правила за предоставяне на право на достъп до обществена информация от ИАНМСП

Уведомления


Вътрешни правила за предоставяне на право на достъп до обществена информация


Годишен доклад за състоянието на администрацията, утвърден на 18.02.2019 година, Извлечение

Годишен доклад за състоянието на администрацията, утвърден на 17.02.2020 година, Извлечение

Годишен доклад за състоянието на администрацията за 2020 г. Извлечение


Актуален списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ИАНМСП по чл. 15а от ЗДОИ, Приложение към Заповед № РД-16-12/24.02.2017г.


Актуален списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ИАНМСП по чл. 15а от ЗДОИ, Приложение към Заповед № РД-16-11/24.02.2020г.

Актуален списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ИАНМСП по чл. 15а от ЗДОИ, Приложение към Заповед № РД-16-16/10.03.2021 г.

 

 

 

 

Страницата е редактирана последно на: 10.03.2021

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: