Насоки за участие в панаири и изложби

UFI, Световната асоциация на изложбената индустрия е асоциацията на организаторите търговски изложби, собственици на панаири, национални и международни асоциации на изложбената индустрия, и нейните партньори. От 2012 г., тя има повече от 600 членове от 85 страни.

УСПЕШЕН МАРКЕТИНГ НА ИЗЛОЖБИ

от Боб Делмаер

Съдържание:

Въведение

Стъпка 1: Избор на подходяща изложба за вашата фирма

Стъпка 2: Поставяне на цели

Стъпка 3: Целеви маркетинг

Стъпка 4: Предварителна комуникация с посетителите, които идват за първи път

Стъпка 5: Предварителна комуникация с постоянните посетители

Стъпка 6: Управление на възможностите

Стъпка 7: Избор на персонал за изложението

Стъпка 8: Въвеждащо обучение за екипа

Стъпка 9: Продажба на щанда

Стъпка 10: Работа с пресата

Стъпка 11: Управление на очакванията

Стъпка 12: Създаване на мрежа от контакти и проучване на конкуренцията по време на изложбата

Стъпка 13: Среща с настоящи клиенти

Стъпка 14. Посрещане на потенциални клиенти на щанда

Стъпка 15: Привличане на потенциални клиенти

Стъпка 16: Класификация на потенциалните клиенти

Стъпка 17:  Ефективна работа на щанда

Стъпка 18: Други важни аспекти

Стъпка 19: Финални коментари

 

 

УСПЕШЕН МАРКЕТИНГ НА ИЗЛОЖБИ   от Боб Делмаер – (pdf) BG

SUCCESSFUL EXHIBIT MARKETING – by Bob Dallmeyer – (pdf) ENG

Страницата е редактирана последно на: 01.02.2014
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube