Контакти ИАНМСП

Централна администрация

гр. СОФИЯ – 1000, ул. „Леге“ № 2-4

Електронна поща: office@sme.government.bg

Работно време на агенцията – всеки делничен ден от 9.00 до 17.30

телефон: 02/ 940 7940

Факс: 02/ 940 7993

Ръководство на Изпълнителната агенция

Изпълнителен директор – 02/ 940 7930

Факс: 02/ 940 7932

Заместник изпълнителен директор – 02/ 940 7930

Главен секретар – 02/ 940  7958

Факс: 02/ 940 7959

Връзки с обществеността

телефон: 02/ 940 7935

Електронна поща: n.ilieva@sme.government.bg

Дирекция “Административна”

Директор – 02/ 940 7955

Специализирана администрация

Дирекция “Развитие на малките и средните предприятия”

Директор – 02/ 940  7958

Началник отдел “Финансов мониторинг на проекти” – 02/ 940 7951

Началник отдел “Инструменти за развитие на предприятията” – 02/ 940 7945

Дирекция “Интернационализация на малките и средните предприятия”

Директор – 02/ 940 7943

Началник отдел “Международни изложби и конференции” – 02/ 940 7981

Началник отдел “Международни прояви и сътрудничество” – 02/ 940  7975

Началник отдел “Информационно обслужване” – 02/ 940 7950

 

 

 

Страницата е редактирана последно на: 17.05.2023
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube