Контакти ИАНМСП

Централна администрация

гр. СОФИЯ – 1000, ул. „Леге“ № 2-4

Електронна поща: office@sme.government.bg

Работно време на агенцията – всеки делничен ден от 9.00 до 17.30

телефон: 02/ 940 7940

Факс: 02/ 940 7993

Ръководство на Изпълнителната агенция

Изпълнителен директор – 02/ 940 7930

Факс: 02/ 940 7932

Заместник изпълнителен директор – 02/ 940 7930

Главен секретар – 02/ 940  7958

Факс: 02/ 940 7959

Връзки с обществеността

телефон: 02/ 940 7935, 0882949719

Електронна поща: n.ilieva@sme.government.bg

Дирекция “Административна”

Директор – 02/ 940 7955

Специализирана администрация

Главна дирекция “Развитие на малките и средните предприятия”

Главен директор – 02/ 940  7997

Началник отдел “Финансов мониторинг на проекти” – 02/ 940 7951

Началник отдел “Инструменти за развитие на предприятията” – 02/ 940 7967

Дирекция “Интернационализация на малките и средните предприятия”

Директор – 02/ 940 7936

Началник отдел “Международни изложби и конференции” – 02/ 940 7982

Началник отдел “Международни прояви и сътрудничество” – 02/ 940  7974

Началник отдел “Информационно обслужване” – 02/ 940  7953

 

 

 

Страницата е редактирана последно на: 10.03.2021

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: