Програми и проекти

Проект „Нови технологии в подкрепа на интернационализацията“

Проект „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“

Проект „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“

Проект SUPPORT – “Подкрепа на местни правителства в нисковъглеродни стратегии”

Проект „Трансгранично партньорство за насърчаване на заетостта и движението на работната сила“

Национален иновационен фонд

Инициативата “Еврика” и съвместна програма “Евростарс”

Българо-швейцарска програма за сътрудничество

——————————————–

Архив

 

Страницата е редактирана последно на: 22.12.2017




Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bg



Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube