Финансова индентификация за чуждестранни контрагенти

Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency (BSMEPA)

Bulstat: 131304835

BULGARIAN NATIONAL BANK
ALEXANDER BATTENBERG SQUARE 1
SOFIA

IBAN: BG03BNBG96613100106701

BIC: BNBGBGSF

Страницата е редактирана последно на: 18.05.2022Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: