Финансова индентификация за чуждестранни контрагенти

Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency (BSMEPA)

Bulstat: 131304835

BULGARIAN NATIONAL BANK
ALEXANDER BATTENBERG SQUARE 1
SOFIA

IBAN: BG37BNBG96613100105701

BIC: BNBGBGSD

Страницата е редактирана последно на: 25.11.2014

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: