Сигнали за нередности

При съмнения за злоупотреби и друг вид нередности по Националния иновационен фонд може да сигнализирате, както подадете информация:

  • по телефон:
    • +359 889 020 009 – г-жа Камелия Георгиева;
    • +359 2940 7930 – г-жа Галя Георгиева;
  • по пощата или чрез куриер на адрес: гр. София – 1000, ул. „Леге“ № 2-4
  • чрез е-мейл адрес: nerednosti@sme.government.bg 

 

Съобщения

 

 

Страницата е редактирана последно на: 19.07.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube