Стажантски програми

ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА ИАНМСП СТАРТИРА СВОЯТА ЛЯТНА СТАЖАНТСКА КАМПАНИЯ.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ:

Продължителност между 1 и 2 месеца

 • Ежедневна заетост в рамките на работния ден;
 • Безплатен стаж, при условията на до сега провежданите стажантски кампании;

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ И УСВОИТЕ:

 • Ще се запознаете с бизнес философията   на ИАНМСП
 • Ще придобиете ценен практически опит
 • Ще видите как се решават различни казуси от работата ни с клиенти и партньори;
 • Ще разберете какво означава работа в екип.

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ СТАЖАНТИТЕ:

 • Сериозно и отговорно отношение към поставените задачи;
 • Инициативност и активно участие в ежедневните дейности на съответния отдел, в който ще се установят;
 • Желание за придобиване на нови знания;
 • Добро ниво на владеене на английски език;

КАК МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА:

 • С ПОПЪЛНЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ, ОБРАЗЕЦЪТ  СЕ ПОЛУЧАВА ОТ ДЕЛОВОДСТВОТО НА ИАНМСП,
 • ПРИЛОЖЕНА АКТУАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ И АКТУАЛНА СНИМКА

Могат да кандидатстват студенти, по специалностите Икономика, Право, Компютърни технологии,  Технически дисциплини, Бизнес администрация, Хуманитарни науки, завършили в момента II –ри курс, завършена бакалавърска степен, или учещи магистратура;

Страницата е редактирана последно на: 23.07.2015
Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: