Полезна информация

Договор – Проект за техническа осъществимост НИФ6

Договор – Научноизследователски и развоен проект НИФ6

Банкова гаранция НИФ7

Иновационна стратегия на Република България(MSWord формат 409 KB)

Иновационна борса
Съвет по иновациите и развитие на технологиите

OECD

Oslo Manual (Pdf формат 597 KB)
Frascati Manual (Pdf формат 4,04 MB)

EC
31996Y0217(01)
Information from the Commission – Community framework for state aid for research and development

Official Journal C 045 , 17/02/1996 P. 0005 – 0016

Често задавани въпроси (MSWord формат 26 KB)

ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
Нормативна уредба, която е необходимо да познават лицата, кандидатстващи с проекти пред Националния иновационен фонд:
Закон за държавните помощи
Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи.
Съгласно чл. 7 от Правилника за пралагане на Закона за държавните помощи, държавна помощ за научноизследователска и развойна дейност се оценява съласно приложение № 6 към Правилника.

 

Отговор от Национална Агенция за приходите

Процедура за разглеждане на постъпили жалби от страна на кандидати и бенефициенти във връзка с конкурсните сесии на националния иновационен фонд

Страницата е редактирана последно на: 18.11.2015
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube