Инициатива Еврика

Основният документ на инициативата ЕВРИКА е Декларацията от Хановер. В декларацията са заложени целите на инициативата, приоритетите и критериите на проектите, общите условия, изпълнението на проектите, координацията, връзките между ЕВРИКА, страните от ЕО и останалите форми на европейско сътрудничество.

Инициативата ЕВРИКА  е организационно-управленческа рамка, система от механизми, която предлага услуги за намиране на партньор, разпространение на информация и друго обслужване на промишлените предприятия, научните изследователски организации и университети за сътрудничество в областта на приложно технологичните изследвания. Получаването на статут „проект на ЕВРИКА“ е запазена марка за качество в Европа, гаранция за изследванията и сигурност за пазарна успеваемост. Едно от големите достойнства на инициативата е, че запазената марка привлича рисков капитал за експериментиране на нови технологии в реална производствена и пазарна обстановка.

Инициативата ЕВРИКА  не разполага с централизирани фондове. Всяка страна – членка осигурява финансирането на своите изследвания по съвместния проект. Функционирането на Секретариата в Брюксел се покрива от вноските на членовете, чийто размер се определя пропорционално на брутния вътрешен продукт за страната.

В настоящия момент 48 държави са пълноправни членки на инициативата ЕВРИКА.

Структурата на ЕВРИКА е следната:

  1. Председател (Chair) – всяка година една от страните на инициативата изпълнява ролята на председател. Смяната на председателството става по време на Конференцията на министрите, която по традиция се провежда през месец юни. За периода 2021/2022 година председателстваща страна е Португалия, която смени Австрия.
  2. Конференция на министрите (Ministerial Conference) – най-висшият орган за вземане на решения на Асоциация “Еврика” е конференцията на министрите, или наричана още министерска конференция. Министерската конференция избира следващия председател, приема и отхвърля новите кандидатури на държави за членство в Еврика и взема решения за значителни промени в политиката и стратегията на инициативата. Действащият председател решава дали да проведе министерска конференция.
  3. Група на високо ниво (ГВН/HLG)– това е постоянният управителен орган на ЕВРИКА. Всяка страна-членка на инициативата и Европейската Комисия определя висш служител, който участва в заседанията на ГВН.
  4. Изпълнителна група (Executive Group) – свежда до изпълнение решенията, взети от Групата на високо ниво, и управлява Секретариата. Изпълнителната група заседава на редовни интервали през годината и се състои от представители на високо ниво от по-малка група държави (председателят, минали и предстоящи председатели и най-малко още четири държави, които отразяват баланса на активните страни, размера на страната и географското положение). Ръководителят на секретариата и представител на Европейската комисия също могат да бъдат поканени да присъстват.
  5. Национални проектни координатори (NPC)– представляват връзката между проектите и централните органи за координация на ЕВРИКА.
  6. Секретариат–  седалище в Брюксел. Координира дейността и отговаря за стимулиране развитието на инициативата.

На 25.06.2010 г. България е приета за пълноправен член на инициативата ЕВРИКА, след като декларацията за присъединяването на страната ни е подписана от заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов и федералния министър на образованието и изследванията на Германия проф. Анет Шаван. Подписването се състоя по време на 25-та министерска конференция на организацията в Берлин.

С Решение № 658 на Министерския съвет от 23 юли 2009 г. правителството одобрява участието на България в инициативата ЕВРИКА и в съвместната програма Евростарс и възлага на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организацията и координацията на дейността по участието на страната в инициативата ЕВРИКА и съвместна програма Евростарс. Разходите за националното финансиране на българските организации, участващи в проекти на инициативата ЕВРИКА и в съвместната програма Евростарс, са за сметка на бюджета на Националния иновационен фонд и съгласно Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд.

Приложения:

1. Решение за одобряване на Декларацията от Хановер 

2. Декларация от Хановер

3. EUREKA-Structures and Governance

4. EUREKA-Clusters

5. Danube

Страницата е редактирана последно на: 23.01.2023
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube