Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“

Информация за проекта

Предстоящи

Одобрени предприятия за участия

Проведени

Архив

Страницата е редактирана последно на: 21.12.2018Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: