Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси

 


Архив

Страницата е редактирана последно на: 10.03.2023Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: