Проект: “Трансгранично партньорство за трудова заетост и трудова мобилност”

 

Проект Трансгранично партньорство за насърчаване на заетостта и движението на работната сила,

Договор № 54149 / 21.04.2017 г.,  по програма за транс-гранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V A България-Румъния 2014-2020

Наименование на проект: „Трансгранично партньорство за насърчаване на заетостта и движението на работната сила”

Номер на проект16.4.2.030/ROBG-196

Общ размер на бюджета на проекта: 451 798,14 EUR евро

Общ размер на бюджета на ИАНМСП по проекта: 338 446,62 EUR евро

Начало на проекта: 21.04.2017 г.

Край на проекта: 21.04.2019 г.

Трудовата мобилност в трансграничния регион е национален приоритет както за Румъния, така и за България, изискващ специално политическо внимание и ефективна координация на политиките в тази област. Ежедневното трансгранично сътрудничество в граничния регион между България и Румъния в областта на труда се характеризира с редица трудности, които създават бариери за сътрудничество и пречат на трансграничната мобилност на работната сила. Много често националните медии, порталите и информационните центрове имат възможност да отговорят адекватно на нуждите от развитие на трансграничния пазар на труда. Съществуващата информация в повечето случаи е ограничена по отношение на съдържанието, обхвата, наличието на различни езици и др.

В тази връзка основната цел на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия е да насърчи интеграцията на трансграничния регион по отношение на заетостта и трудовата мобилност.

Другите цели са:

  • Да се ​​подобри способността на двете организации да предоставят адекватни и ефективни услуги на МСП в трансграничния регион;
  • Да се ​​увеличи ноу-хауто на местните заинтересовани страни по отношение на бизнеса и възможностите за заетост и в двата гранични региона;
  • Да се ​​създаде устойчиво партньорство за прилагане на мерки за подкрепа на трудовата мобилност в региона.

Основните дейности са:

  • Ремонт на съществуваща общинска сграда във Видин с цел създаване на бизнес инкубатор за подпомагане на трансграничната трудова мобилност;
  • Оборудване на бизнес инкубатора;
  • Предоставянето на семинари и обучения;
  • Предоставяне на професионални обучения в различни области;
  • Организиране и провеждане на панаир на труда, където инвеститорите и работодателите ще представят възможности за заетост и бизнес в трансграничния регион;
  • Дейности по информиране и публичност.

С реализирането на този проект в трансграничния регион ще бъдат осигурени устойчиви ресурси, както и ще бъдат обучени по време на проекта повече от 1000 души в различни курсове. След края на проекта създаденият бизнес инкубатор ще осигури постоянни курсове за търсещите работа в страната и чужбина.

Страницата е редактирана последно на: 19.07.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube