Текущи програми и проекти

Проект Go International (Go Int) 

Проект „GoDanuBio“ – Приобщаващи екосистеми за насърчаване на сътрудничеството между селските райони и градовете чрез управление на Дунавската кръгова биоикономика

Проект „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“

Проект „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина“  

Проект “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)”

Национален иновационен фонд

Инициативата “Еврика” и съвместна програма “Евростарс”

 

Страницата е редактирана последно на: 21.07.2022


Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: