Реализирани проекти

Българо-швейцарска програма за сътрудничество

Проект SUPPORT – “Подкрепа на местни правителства в нисковъглеродни стратегии”

Проект “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия” – ПРЕКРАТЕН

Проект „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции”

Проект: „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“

Проект: “Трансгранично партньорство за трудова заетост и трудова мобилност” – ПРЕКРАТЕН

Процедура „Развитие на клъстери в България“ – BG16RFOP002-2.009

Проект „Насърчаване интернационализацията на българските предприятия“

Проект ClusterPoliSEE

Проект “Създаване на условия за качествена информационно – комуникационна среда и оперативна съвместимост на ИАНМСП”

ПРОЕКТ VITTI (Vocational International Trade Training Implementation), финансиран по програма Леонардо да Винчи на ЕК

Проект № BG16RFOP002-2.003-0003 „Нови технологии в подкрепа на интернационализацията“  –  ПРЕКРАТЕН

Страницата е редактирана последно на: 29.04.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: