BG16RFOP002-2.034 “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари” – ПРЕКРАТЕН


 

Обща информация за BG16RFOP002-2.034 “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари” 

Условия за кандидатстване

Въпроси/Отговори

/Кандидатите имат възможност да задават въпроси, свързани с кандидатстването, изпълнението и отчитането на процедурата на електронен адрес: office@sme.government.bg до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на ИАНМСП, както и в ИСУН 2020 в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по ваучерната схема въпроси./

Заповед за публично обявяване на пакета документи


Информация за проект № BG16RFOP002-2.15-0001-C01 “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия”

 

 

 

Страницата е редактирана последно на: 09.12.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube