Архив Регистър на декларациите по чл.35, ал.1,2,3,4 ОТ ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1,2,3,4 ОТ ЗПКОНПИ, 2023 година

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1,2,3,4 ОТ ЗПКОНПИ, 2022 година

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1,2,3,4 ОТ ЗПКОНПИ, 2022 година

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1,2,3,4 ОТ ЗПКОНПИ, 2022 година

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1,2,3,4 ОТ ЗПКОНПИ, 2022 година

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1,2,3,4 ОТ ЗПКОНПИ, 08.2021 година

Регистър на декларации по лч.35, ал.1,2,3,4 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1,2,3,4 ОТ ЗПКОНПИ, 12.2020 година

Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1,2,3,4 ОТ ЗПКОНПИ, 03.2020 година

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1,2,3,4 ОТ ЗПКОНПИ, 01.2019 година

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1,2,3,4 ОТ ЗПКОНПИ, 10.2018 година

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1,2,3,4 ОТ ЗПКОНПИ, 08.2018 година

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси, 08.2018 година

Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси, 04.2018 година

Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси, 09.2017 година

Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси, 02.2017 година

Списък на лицата, подали декларация по чл. 12 от ЗПУКИ, 2012 година

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1,2,3,4 ОТ ЗПКОНПИ

Страницата е редактирана последно на: 10.03.2023
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube