Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)

Обща информация за „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“

 

Условия за кандидатстване за включване в списъка с одобрените ИКТ доставчици във връзка с изпълнението на ваучерна схема за предоставяне на услуги за ИКТ на МСП

 

Официалният сайт на ИАНМСП е единственият достоверен източник за получаване на информация във връзка с изпълнението на нейните проекти.

 


Одобрени кандидати за доставчици на ИКТ – услуги

Допълнителна информация за одобрените кандидати за доставчици на ИКТ услуги

 

 

 

 

Страницата е редактирана последно на: 12.02.2020
Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: