Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)

 

BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

Допълнителни данни (адрес за кореспонденция, телефон, имейл) на одобрените кандидати за доставчици на ИКТ

Одобрени кандидати за доставчици на ИКТ – услуги

Допълнителна информация за одобрените кандидати за доставчици на ИКТ услуги

Обща информация за „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“

Условия за кандидатстване за включване в списъка с одобрените ИКТ доставчици във връзка с изпълнението на ваучерна схема за предоставяне на услуги за ИКТ на МСП – Архив

Начин на кандидатстване по проект BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) НА МСП”

 

Архив

 

 

Страницата е редактирана последно на: 19.08.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube