Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)

 

BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

Допълнителни данни (адрес за кореспонденция, телефон, имейл) на одобрените кандидати за доставчици на ИКТ

Одобрени кандидати за доставчици на ИКТ – услуги

Допълнителна информация за одобрените кандидати за доставчици на ИКТ услуги

Обща информация за „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“

Начин на кандидатстване по проект BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) НА МСП”

 

Архив

 

 

Страницата е редактирана последно на: 13.10.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: