Производители и доставчици на лични предпазни средства (ЛПС)

Производители и доставчици на лични предпазни средства (ЛПС), продукти за дезинфекция и хигиенни/санитарни материали, неотговарящи на изискванията за ЛПС, селектирани по продукт:

Маски 

Ръкавици

Шлемове и предпазни очила

Предпазни облекла – гащеризони

Дезинфектанти


Компании, които имат готовност да изработват текстилни предпазни маски, които не са медицински продукт


*Забележка: Публикуваната информация е предоставена от съответните компании в процес на комуникация с ИАНМСП. Агенцията не носи отговорност за нейната точност, изчерпателност и качество.
Компаниите, готови да предложат предпазни средства и продукти за дезинфекция могат да се свържат с нас, за да ги включим в списъка. За контакт: Георги Андреев, тел. 02/940 7950, e-mail: g.andreev@sme.government.bg.

Страницата е редактирана последно на: 21.04.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: