Одобрени кандидати за доставчици на ИКТ – услуги

Списък с одобрените кандидати за доставчици на ИКТ услуги за ваучер тип 1(ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения),

Списък с одобрените кандидати за доставчици на ИКТ услуги за ваучер тип 2 група 1(ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност, ИКТ услуги за дигитален маркетинг)

Списък с одобрените кандидати за доставчици на ИКТ услуги за ваучер тип 2 група 2(ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност, ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси)

Списък с одобрените кандидати за доставчици на ИКТ услуги за ваучер тип 2 група 3(ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност, ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите)

Списък с неодобрените кандидати за доставчици на ИКТ услуги

Страницата е редактирана последно на: 12.02.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube