Допълнителна информация за одобрените кандидати за доставчици на ИКТ услуги

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), информира всички заинтересовани страни, че в процеса по извършването на оценка и подбор на заявленията на кандидати за доставчици на ИКТ – услуги по проект с № BG16RFOP002-2.015-0002-С01 “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)”, е допусната техническа грешка в публикуването на списъците с одобрените доставчици.

В тази връзка се публикуват два допълнителни списъка с две компании за доставчици на ИКТ – услуги, съответно за ваучер тип 1 (ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения) компания –  „Айтидо Технолоджис“ ООД с ЕИК 203290137 и ваучер тип 2 (ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност), група 2 (ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси) компания –  „Орак Инженеринг“ ЕООД с ЕИК 115755970.

Страницата е редактирана последно на: 12.02.2020Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: