Допълнителни данни (адрес за кореспонденция, телефон, имейл) на одобрените кандидати за доставчици на ИКТ

Списък с одобрените кандидати за доставчици на ИКТ услуги за ваучер тип 1(ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения)

Списък с одобрените кандидати за доставчици на ИКТ услуги за ваучер тип 2 група 1(ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност, ИКТ услуги за дигитален маркетинг)

Списък с одобрените кандидати за доставчици на ИКТ услуги за ваучер тип 2 група 2(ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност, ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси)

Списък с одобрените кандидати за доставчици на ИКТ услуги за ваучер тип 2 група 3(ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност, ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите)

Страницата е редактирана последно на: 08.09.2020Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: