Проект „GoDanuBio“ – Приобщаващи екосистеми за насърчаване на сътрудничеството между селските райони и градовете чрез управление на Дунавската кръгова биоикономика

На 1ви юли 2020 г. стартира проект „GoDanuBio” по Дунавска международна програма „Interreg”, посветен на кръговата биоикономика в Дунавския регион. В проекта участват 19 партньори и 6 асоциирани партньори от 10 страни (Австрия, България, Чехия, Германия, Хърватия, Унгария, Румъния, Словения, Словакия, Сърбия) в Дунавския макрорегион.

Дунавските региони и градове са изправени пред големи обществени преходи по отношение на демографските промени. Обезлюдяването на селските райони е следствие от по-добрите възможности за реализация на младите хора и перспективата за по-добър живот в градовете.

Миграцията на работната сила води до обезлюдени райони, оставяйки след себе си застаряващо и все по-неквалифицирано население. Регионите обаче са изправени пред перспективата за ново начало. Но са необходими подход на многостепенно участие в управлението и нови институционални капацитети, за да се обединят вече съществуващите отлични компетенции и потенциала за развитие. Съвместното създаване на бъдещи стратегии за повишаване привлекателността на селските райони е ключът към даване на нови стимули на младите хора за съживяване обезлюдяващите региони.

Кръговата биоикономика се използва като инструмент, който обещава да насърчи регионалното развитие: концепция, фокусирана върху прехода на икономика, базирана на изкопаеми ресурси, към икономика, използваща устойчиво производство на биологични ресурси и процеси за разработване на нови продукти, като по този начин поставя фокус върху селските райони и тяхното развитие. Концепцията катализира интердисциплинарното сътрудничество между различни области/нива на политиката за активно справяне с демографските промени.

Дългосрочната цел на GoDanuBio е да подобри социално-икономическия статус на регионите, да допринесе за опазването на околната среда, климата и ресурсите, както и да насърчи развитието на селските райони. Ще бъде разработена екосистема за многостепенно управление с участници от заинтересованата общественост, академичните среди и индустрията при вземането на политически решения. Тази екосистема дава възможност за съвместно творчество и нови форми на интегрирано сътрудничество между градовете и селските райони, което води до увеличен институционален капацитет за справяне с демографските промени. По този начин се преодолява постоянната липса на ангажираност на обществените участници в политическата система, като им се дава власт за справяне с демографските промени.

Начало на проекта 01.07.2020
Край на проекта 31.12.2022
Продължителност на проекта 30 месеца
Общ бюджет 2 713 796.50 Евро
От които от Европейския фонд за регионално развитие 2 214 155.21 Евро
От които от Института по публична администрация 92 571.80 Евро

Партньори по проекта:

 • BIOPRO Баден – Вюртемберг (водещ партньор), Германия
 • Клъстер Баден – Вюртемберг, Германия
 • Румънска клъстерна асоциация
 • Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – ИАНМСП, България
 • Poly4EmI/Anteja ECG d.o.o, Словения
 • IFKA – Агенция за координация на промишленото развитие, Унгария
 • Българска работодателска асоциация иновативни технологии – БРАИТ
 • Министерство на образованието, науката и спорта – Словения
 • Биоикономически клъстър – Словения
 • Министерство на икономиката, енергетиката и бизнес средата – Румъния
 • Национална клъстерна асоциация – Чехия
 • Клъстър по дървообработване – Хърватия
 • Министерство на икономиката и устойчивото развитие на Република Хърватия
 • Комуна Гелинта, Ковасна, Румъния
 • Business Upper Austria – Бизнес агенция Оберьощеррайх/ Горна Австрия
 • Технологичен парк Щирия, Австрия
 • Зигмаринген, Баден-Вюртемберг, Германия
 • Самоуправляващият се район Кошице, Словакия
 • Регионална агенция за развитие на малките и средните предприятия Алма Монс – Нови Сад, Сърбия
 • Стратегически асоциирани партньори: Provincial Secretariat for Regional Development, Interregional Cooperation and Local Self-Government, Healthy Cities of the Czech Republic, Association of Towns and Communities of Slovakia, EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald / Regionalmanagement Mühviertel, Association of communes of Romania, ICLEI – Local Governments for Sustainability, European Secretariat

 

Линк към официалната страница на проекта:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/godanubio

 

НОВИНИ:

Онлайн уъркшоп на тема “Преходът към биоикономика” – 12.09.2022 г.

Онлайн уъркшоп на тема “Биокиномика: Насърчаване на взаимодействието между селските и градските региони” – 05.09.2022 г.

ИАНМСП стана част от диалога, посветен на зелената и био икономика, в рамките на проекта GoDanuBio

Съорганизираната от ИАНМСП българо-румънска клъстерна конференция, посветена на биоикономиката, събра над 150 представители на публичния и частния сектор на Европа

ИАНМСП ще работи за осведомеността на родните МСП в областта на кръговата икономика чрез обучения и онлайн семинари

ИАНМСП е партньор в проекта за възраждане на селските райони в Дунавския макрорегион чрез развитие на кръговата биоикономика GoDanuBio

ИАНМСП бе съорганизатор на откриващата конференция по проект GoDanuBio Изграждащи екосистеми за цел насърчаване и ревитализация на селско-градското сътрудничество чрез управление на Дунавската кръгова биоикономика

Страницата е редактирана последно на: 31.08.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube