Материали

Презентация с информация за проект Go International (GoInt), програма за трансгранично сътрудничество Interreg „Гърция-България“ 2014-2020

 

Проект Go International (GoInt) – Договор за субсидия №B6.3а.06 /13.04.2021 г., финансиран от Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020“.
Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция – България 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Страницата е редактирана последно на: 10.10.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube