Събития

Grow.Global продължава със серия менторски срещи с водещи експерти, които ще помогнат на компаниите да изнасят успешно

Международнo онлайн изложение за ХВП „GoInt Virtual Food Expo 2023”, в периода 24.02- 03.03.2023г., в рамките на проект GoInt

ИАНМСП стартира Grow.Global: Обучителна програма за подпомагане на бизнеса при навлизане и изнасяне на нови пазари

Търговска мисия с посещение на Vietnam FoodExpo 2022, гр. Хошимин, Виетнам, 14-20.11.2022г.

Компании от България и Гърция с общо представяне на мащабното изложение за хранителната индустрия Agro Mashov 2022 в Израел

Покана за участие на щанд и участие в търговска мисия в рамките на специализираната изложба Agro Mashov 2022, 05-06.09.2022 г., Йерусалим, Държавата Израел

Проект Go International (GoInt) – Договор за субсидия №B6.3а.06 /13.04.2021 г., финансиран от Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020“.
Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция – България 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Страницата е редактирана последно на: 06.03.2023Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: