Проект № DFPO-1.007 „Прилагане на иновативни комбинирани мерки за подпомагане на иновациите и технологичното развитие и насърчаване на интернационализацията на българските МСП чрез обмен на знания и опит между Норвегия и България“ Приоритетна ос „Предефинирани инициативи“

ИАНМСП започва подготовката си за откриваща конференция по Проект № DFPO-1.007 „Прилагане на иновативни комбинирани мерки за подпомагане на иновациите и технологичното развитие и насърчаване на интернационализацията на българските МСП чрез обмен на знания и опит между Норвегия и България“

След реализираното успешно първо посещение в Кралство Норвегия, ИАНМСП тръгва  по стъпките на организацията на откриващата конференция по Проекта № DFPO-1.007 „Прилагане на иновативни комбинирани мерки за подпомагане на иновациите и технологичното развитие и насърчаване на интернационализацията на българските МСП чрез обмен на знания и опит между Норвегия и България“. Мероприятието е планирано за средата на януари 2024 год. Предстои да бъдат поканени представители на държавните институции – от Министерство на иновациите и растежа, на дипломатическите служби в Република България, както и на бизнеса.

Целта на събитието е да запознае заинтересованите страни с дейността на самата Агенция, както и със съдържанието и смисъла на проекта, а именно – Увеличаване на капацитета и компетентността на ИАНМСП, допринасяйки за прилагане на иновативни комбинирани мерки за подпомагане системата на иновации и технологичното развитие и насърчаване на интернационализацията на българските МСП. Специфичните цели, които това начинание си поставя, са свързани с организиране на съвместни прояви с цел експертни консултации, обучение, обмен на знания, предоставяне на ноу-хау и добри практики. Също – разработване на иновативни схеми и инструменти за мониторинг и подкрепа на технологичното развитие на нововъзникващи компании в България, създаване и разширяване на транснационална интердисциплинарна партньорска мрежа за сътрудничество, с цел насърчаване развитието на интернационализацията на българските МСП. Основната идея е да се обменят добрите практики в тази посока между Република България и Кралство Норвегия, а подробности за подготовката на Конференцията следете на нашия корпоративен сайт.

Информация

Реализирани събития

Страницата е редактирана последно на: 03.11.2023
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube