Сигнали за нередности по ЗЗЛПСПОИН

Заповед № РД-12-3/01.02.2024

Вътрешни правила за прилагането на закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) в ИАНМСП


Лице за контакт:

Христо Кисьов (директор д-я Административна)

email: h.kisyov@sme.government.bg

тел:  02 940 7955


 

Страницата е редактирана последно на: 02.02.2024
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube